• Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm Trung tâm Điều hành CNTT của BHXH Việt Nam

  • Cấp mã số bảo hiểm xã hội: Lợi cả đôi đường

  • Thông báo Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  • Nhanh chóng triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 96 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt N...

  • BHXH Việt Nam tăng 18 bậc trong xếp hạng chung ứng dụng CNTT

  • Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương

  • Tập huấn Bộ công cụ tập trung dữ liệu quản lý chính sách BHXH

  • Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT tại Hải Dương

  • Tham gia BHYT để xây dựng tương lai

  • Giáo dục HSSV phát triển toàn diện: Mục tiêu xuyên suốt

Trực tuyến Yahoo
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4-10 đến ngày 11-10-2017, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp để thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Sáng 11/10, Hội nghị bế mạc sau 7 ngày làm v...