• Tuyên truyền về hoạt động bán hàng đa cấp

  • Ngành BHXH quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính

  • Tiến tới thực hiện giao dịch điện tử giải quyết chính sách BHXH, BHYT

  • Giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT

  • Trách nhiệm của hộ gia đình và chính quyền địa phương trong lập danh sách hộ gia đình tham...

  • Từ 04/4/2016, người tham gia BHXH tự nguyện được đóng một lần để hưởng lương hưu

  • Gia hạn thẻ BHYT cho 5 nhóm đối tượng

  • Chính phủ quy định chức năng thanh tra chuyên ngành BHXH

  • Tập trung cao độ, hoàn thiện danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

  • Ngân hàng Thế giới: Xem xét, khuyến nghị hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Hiện đại hóa BHXH Việt ...

Trực tuyến Yahoo
Tuyên truyền về hoạt động bán hàng đa cấp
Cập nhật lúc 07:31:04 - 20/05/2016
Mô hình kinh doanh theo phương thức bán hàng đan cấp đã có từ lâu trên thế giới. Đến thời điểm này, theo số liệu của Liên đoàn các Hiệp hội bán hàng trực tiếp, trên thế giới có 170 quốc gia có pháp luật điều chỉnh hoạt động lĩnh vực đa cấp ...
Trong năm 2014 và 2015, Chính phủ đã ban hành 02 Nghị quyết 19 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ngày 28/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 19-2016/NQ...