• Tiến tới triển khai thí điểm giao dịch điện tử BHXH trên toàn quốc

  • Chủ động phương án tạm giao kế hoạch, chỉ tiêu 2015 cho các địa phương

  • Giao lưu trực tuyến "Luật BHYT- Những đổi mới mạnh mẽ": Thanh toán 100% nếu tham gia 5 năm...

  • Khởi động chương trình hỗ trợ kỹ thuật của WB cho BHXH Việt Nam

  • Bước đột phá trong bảo đảm quyền an sinh xã hội cho người dân

  • "Hoạt động của Ngành BHXH gắn bó mật thiết với công tác dân vận"

  • Thực hiện nhiệm vụ của Ngành BHXH: Chủ động đến với doanh nghiệp, người dân

  • Ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật BHYT sửa đổi

  • BHXH tỉnh Hải Dương triển khai giao dịch điện tử về lĩnh vực BHXH, BHYT theo Công văn số 2...

  • Luật BHXH sửa đổi quy định cách tính lương hưu mới

Trực tuyến Skype
Trực tuyến Yahoo
Từ 01/01/2015, Luật BHYT sửa đổi sẽ có hiệu lực với nhiều điểm mới được quy định liên quan đến quyền lợi của hàng chục triệu người tham gia KCB BHYT. Vậy những điểm mới liên quan đến quyền lợi người bệnh sẽ thay đổi như thế nào, sáng ngày 1...
Nhận lời mời của Chủ tịch Diễn đàn Đền bù cho người lao động Châu Á, bà Nguyễn Thị Minh- Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã dẫn đầu đoàn cán bộ của BHXH Việt Nam tham dự Hội nghị toàn thể lần thứ hai của Diễn đàn Đền bù cho người la...