• BHXH tỉnh: Đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017- 2022

  • Trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ có gì lợi?

  • BHXH tỉnh: Tăng cường đưa chính sách BHXH đến với doanh nghiệp

  • Thông báo điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt n...

  • Có lương hưu vẫn hơn

  • Hơn 3.000 người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được dùng thẻ điện tử

  • Chính phủ chưa xem xét nâng mệnh giá thẻ BHYT

  • Quốc hội yêu cầu xử lý nghiêm đơn vị trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

  • Tham gia BHXH: Lợi hơn gửi tiết kiệm và được đảm bảo an sinh trọn đời

  • Hưởng lương hưu hơn 100 triệu đồng/tháng: Đúng nguyên tắc, đúng quy định!

Trực tuyến Yahoo
Chính phủ chưa xem xét nâng mệnh giá thẻ BHYT
Cập nhật lúc 15:58:53 - 29/11/2017
Ngày 27/11, Văn phòng Chính phủ có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về nội dung sửa đổi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4-10 đến ngày 11-10-2017, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp để thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Sáng 11/10, Hội nghị bế mạc sau 7 ngày làm v...