• Triển khai Luật BHYT sửa đổi: Cần sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ của các bên liên quan

  • Cơ quan BHXH phải có chức năng thanh tra

  • Tổng kết thí điểm giao dịch thủ tục hành chính bằng hồ sơ điện tử qua mạng

  • Tổng kết thực hiện thí điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện qua hệ thống Bưu điện

  • Tăng cường hướng dẫn công tác tham gia tố tụng và thi hành án dân sự về BHXH cho các địa p...

  • Thứ trưởng, Tổng Giám đốc làm việc với Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể của BHXH Việt Nam

  • Sửa đổi Luật BHXH: Đảm bảo quyền lợi của NLĐ và tính bền vững của hệ thống BHXH

  • Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về ASEAN giai đoạn 2014 – 2015

  • Tăng tính hấp dẫn của BHXH tự nguyện

  • Kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ

Trực tuyến Skype
Trực tuyến Yahoo
Cơ quan BHXH phải có chức năng thanh tra
Cập nhật lúc 08:05:11 - 20/08/2014
Nhiều ý kiến tán thành với việc giao chức năng thanh tra việc đóng BHXH cho cơ quan BHXH, bởi đây là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý quỹ tài chính rất lớn liên quan đến an sinh xã hội của hàng chục triệu người lao động, không phải là đơn v...
Nhận lời mời của Chủ tịch Diễn đàn Đền bù cho người lao động Châu Á, bà Nguyễn Thị Minh- Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã dẫn đầu đoàn cán bộ của BHXH Việt Nam tham dự Hội nghị toàn thể lần thứ hai của Diễn đàn Đền bù cho người la...