• Gia Lộc: Tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHX...

  • Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền

  • Nợ tiền bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp trục lợi

  • BHXH tỉnh: đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại các làng nghề

  • Gia Lộc: tuyên truyền, vận động hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia BHXH, BHYT

  • BHXH tỉnh tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành

  • Điều chỉnh lại một số DVKT cho bệnh nhân không có BHYT

  • Thành phố Hải Dương: mở rộng hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT

  • Bình Giang: tích cực đẩy mạnh tuyên truyền cơ sở

  • BHXH tỉnh quản lý chặt chẽ việc cấp, sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Trực tuyến Yahoo
Tính đến hết tháng 4, công tác CCHC của ngành BHXH đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đáng chú ý là việc tích cực vận hành hệ thống “Một cửa điện tử”, triển khai hệ thống thư điện tử và phần mềm quản lý văn bản, điều hành…