• Kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ

  • BHXH Việt Nam, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an: Tiến tới thống nhất xây dựng mã định d...

  • Hợp tác ứng dụng CNTT trong thực hiện chính sách BHYT

  • Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọn...

  • Công bố quyết định của Kiểm toán Nhà nước

  • Triển khai Đề án Ứng dụng CNTT trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT

  • Giao thêm quyền cho Công đoàn BHXH Việt Nam

  • Từ năm 2015, tự gây thương tích cũng được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

  • BHXH Việt Nam: triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014

  • Thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT: Vẫn được thanh toán 100% chi phí

Trực tuyến Skype
Trực tuyến Yahoo
Nhận lời mời của Chủ tịch Diễn đàn Đền bù cho người lao động Châu Á, bà Nguyễn Thị Minh- Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã dẫn đầu đoàn cán bộ của BHXH Việt Nam tham dự Hội nghị toàn thể lần thứ hai của Diễn đàn Đền bù cho người la...