• Từ 1/11/2016: Người mang thai hộ có thẻ BHYT khi KCB được Quỹ BHYT chi trả

  • BHXH huyện Kim Thành: Tổ chức hội nghị tuyên truyền

  • Tăng tuổi nghỉ hưu để ứng phó với dân số già

  • BHXH tỉnh: Tăng cường biện pháp giảm nợ đọng

  • BHXH tỉnh: Tiếp tục duy trì 100% số học sinh, sinh viên tham gia BHYT

  • Hướng dẫn xác định đối tượng được Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng BHYT

  • BHXH tỉnh: Hoàn thiện hệ thống thông tin giám định BHYT

  • Thực hiện BHYT HSSV tại Hải Dương: Giữ vững "ngôi đầu"

  • Hướng dẫn xử lý sự cố máy tính và đường truyền Hệ Thông thông tin Giám định BHYT

  • Thông báo tạm dừng Hệ thống GDĐT và Hộ gia đình

Trực tuyến Yahoo