• BHXH tỉnh Hải Dương triển khai giao dịch điện tử về lĩnh vực BHXH, BHYT theo Công văn số 2...

  • Luật BHXH sửa đổi quy định cách tính lương hưu mới

  • Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi

  • Phương hướng, nhiệm vụ công tác BHYT toàn dân năm 2015

  • Tăng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2015

  • Bồi dưỡng kỹ năng văn hóa giao tiếp, ứng xử

  • Cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng nhằm đảm bảo an toàn q...

  • Trụ cột an sinh

  • Chuẩn bị triển khai dự án Ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT

  • Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước

Trực tuyến Skype
Trực tuyến Yahoo
Tại phiên họp ngày 20/11 của Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành 71,4%
Nhận lời mời của Chủ tịch Diễn đàn Đền bù cho người lao động Châu Á, bà Nguyễn Thị Minh- Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã dẫn đầu đoàn cán bộ của BHXH Việt Nam tham dự Hội nghị toàn thể lần thứ hai của Diễn đàn Đền bù cho người la...