• Triển khai nhiều giải pháp tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

  • Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội làm việc với BHXH Việt Nam

  • Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

  • Quy định về tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2015

  • Thúc đẩy việc triển khai thi hành Luật BHXH và hoàn thiện pháp luật lao động trong quá trì...

  • Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dịch vụ

  • Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ BHXH, BHYT: Kinh nghiệm từ WB

  • BHXH tỉnh tổ chức nhiều hoạt động kỉ niệm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7

  • BHXH tỉnh Hải Dương tham dự Hội nghị trực tuyến về thực hiện chính sách BHYT 6 tháng đầu n...

  • TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG ĐÀI PHÁT THANH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ VÀ ĐÀI TRUYỀN ...

Trực tuyến Skype
Trực tuyến Yahoo