• BHXH tỉnh: triển khai Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam

  • BHXH Thanh Miện: Tích cực khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gi...

  • Ngành BHXH: Chính thức triển khai Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản

  • BHXH thành phố Hải Dương: đối thoại chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

  • BHXH tỉnh: công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý

  • Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức lương mới

  • BHXH TP Hải Dương tuyên truyền tại cơ sở

  • BHXH Kinh Môn chủ động tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

  • BHXH tỉnh tri ân nhân ngày Thương bình - Liệt sĩ

  • BHXH tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Trực tuyến Yahoo
Sáng 01/8, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức cuộc họp chính thức triển khai Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành tới các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương và Phạm Lương Sơn chủ trì...